تجمع کارگران شهرداری کوت‌عبدالله مقابل استانداری خوزستان‌

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: گروهی از کارگران شهرداری کوت‌عبدالله در اعتراض به آنچه عدم دریافت حقوق و مزایای ۴ ماهه و عیدی سال گذشته خود عنوان می‌کنند، امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند./ عصرجنوب