ملخ‌های مهاجم در هندیجان شروع به تخم‌ریزی کرده‌اند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ویدئویی که یکی از کارشناسان اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان به‌ عصرجنوب فرستاده، ملخ‌های صحرایی مهاجم را در حال تخم‌ریزی در مزارع هندیجان نشان می‌دهد.

این کارشناس با هشدار در خصوص موج تازه‌ی هجوم ملخ‌ها به جنوب ایران، می‌گوید اگر مقابله جدی صورت نگیرد، بهزودی میلیون‌ها ملخ مهاجم امنیت‌ غذایی و محصولات کشاورزی در خطر جدی قرار خواهند‌ داد./ عصرجنوب