ظرفیت بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز هم تکمیل شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رییس بیمارستان امیرالمومنین اهواز گفت: بار مراجعه به این بیمارستان همچنان افزایشی است اما ظرفیت بیمارستان تکمیل شده و دیگر جایی برای پذیرش بیماران کرونایی نداریم.

محمد آرزومند رییس بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز اظهار داشت: متاسفانه تعداد بیماران کرونایی کاهش پیدا نکرده است و به دلیل نبود تخت، بیماران را به مراکز درمانی دیگر ارجاع می دهیم.
وی افزود: هم اکنون ۱۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در این بیمارستان و از جمله ۱۶ بیمار در بخش مراقبت های ویژه، بستری هستند.
آرزومند ادامه داد: بیمارستان امیرالمومنین(ع) به عنوان بیمارستان معین کرونا در اهواز، تمام ظرفیت آن در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد و حتی بیش از ظرفیت بیمار پذیرش کردیم.