فیلم؛ تکرار برگزاری مراسم چندهزار نفری اینبار در لالی خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تکرار برگزاری مراسم چندهزار نفری اینبار در لالی استان خوزستان علیرغم وضعیت قرمز این استان و شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا