استاندار خوزستان چندمدیرکل‌ را برکنار و مراسم تودیع و معارفه گروهی برگزار کرد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سلیمانی استاندار خوزستان در احکامی جداگانه، رضا نجاتی را به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری، علیرضا کریمی را به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و جایگزین سعید رضوانی و شهاب صدیقی را به عنوان مدیر کل اداره مدیریت بحران استانداری و جایگزین‌ بن‌عباس کرد.

او همچنین کاظم تقی پور را به عنوان معاون اجرایی حوزه استاندار منصوب کرد./ عصرجنوب