داماد دزفولی مهریه جالب‌ همسرش را پرداخت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir داماد دزفولی مهریه جالب‌ همسرش را پرداخت

داماد دزفولی روز جمعه به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری یکصد نهال مهریه همسرش را کاشت.

نگار کوکبی‌فر گفته به نیت این صد درخت بنا دارد، صدسال با همسر خود زندگی‌ کند.