خبرکوتاه: شیب کرونا در‌ خوزستان نزولی‌ شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور می‌‌گوید تعطیلی و قرنطینه کردن جزو تصمیمات کشوری بوده و از حیطه ی تصمیم گیری استان خارج است.
او ادامه داد: منتظر جلسه روز شنبه ستاد ملی کرونا هستیم و امیدواریم تصمیمات جدید و مثمر ثمری برای کنترل بیماری در خوزستان گرفته شود.
علوی تصریح کرد:  شواهد نشان می‌دهد شدت شیب بیماری ، در برخی شهر‌های استان کاسته شده است.