برخورد ناشایست‌ عوامل اجرائیات‌ شهرداری اهواز با خبرنگاری که ناچار به سبزی فروشی شد‌

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: “محمد” که از اوایل دهه‌ ۹۰ به خبرنگاری مشغول بود، به دلیل مشکلات سخت زندگی و بیماری والدین‌ ناچار شده برای هزینه‌ درمان و گذران زندگی خانواده‌اش‌، به فروش سبزی روی آورد.

حالا او که تنها راه ادامه زندگی را روی آوردن به فروش سبزی با وانتی که قرضی خریده است دیده، با برخورد هر روزه و ممانعت نیروهای اجرائیات شهرداری اهواز مواجه شده است.

محمد امروز چهارشنبه پس از روزها برخورد ناشایست عوامل اجرائیات شهرداری، سبزی‌هایش را به کنار خیابان ریخته‌ است و این ویدئو را منتشر کرده و از شهردار اهواز خواسته تا طریقه خوردن‌ نان حلال را به او نشان دهد./ عصرجنوب