خبرکوتاه: بلایی که کرونای جهش یافته سر خوزستان آورد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس مرکز بهداشت خوزستان:  با ورود ویروس جدید با ۸۵ درصد افزایش موارد ابتلا، ۹۰ درصد افزایش بستری و ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش مرگ و میر در استان مواجه شدیم و همین مسئله باعث وضعیت قرمز شده، برای ارزیابی وضعیت شهرستانها و استان آنالیزها به صورت هفتگی انجام میشود اما نباید به این آمارها بسنده کرد./ عصرجنوب