گونه‌ی جهش یافته‌ ویروس کرونا در شهرهای خوزستان پخش شده است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ابول نژادیان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا خوزستان در نشست خبری: نمونه هایی از افراد مبتلا به کرونا از شهرهای اهواز، هویزه، دزفول و دیگر شهرها به انستیتو پاستور ارسال کردیم و مشخص شد در تمام این شهرها گونه‌ی جهش‌ یافته‌ی کرونا شیوع پیدا کرده است.

این خبر به مرور تکمیل می‌شود/ عصرجنوب