شش توصیه برای شش ماه؛ یادداشت عبدالواحد عبادی خطاب به استاندار‌ خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: عبدالواحد عبادی؛ شش توصیه معادل برای ماه به استاندار جدید خوزستان:

جناب آقای سلیمانی دشتکی حال که مشیت مدیر مدبر! دولت تدبیر چنان تعلق گرفته است که شما استاندار خوزستان باشید ضمن آرزوی موفقیت برای شما، باتوجه به زمان باقی مانده تا پایان دولت بی شک برای اداره مناسب امور استان خوزستان نمی توانید تدابیر معجزه آسایی انجام دهید.اما برای ایجاد خاطره ای خوش در اذهان مردم خوزستان شش مورد زیر را برای شش ماه باقی مانده به یاد داشته باشید .
۱_خوزستان مهد تمدن بوده وهست ومردمانش فرهیخته ومتمدن واز اقوام مختلفی تشکیل شده اند که همه آنها خلق الله هستند، بنابراین توصیه می شود در جاهایی که در مقابل خواسته های مردم عصبانی جوابی ندارید برآشفته نشوید واز کلماتی مانند بی تربیت و فلان وفلان بهره نگیرید که این گونه سخن گفتن دور از شان یک استاندار وخارج از استاندارد است.

۲_اگرچه شش ماه فرصت اندکی است ونمی توان یک برنامه مدیریتی فرایندی طولانی مدت تدوین کرد اما توصیه می شود از مدیریت کمپین محور وپوپولیستی بپرهیزید وموضع خود را صریح وشفاف درمورد طرح انتقال آب به استانهای دیگر اعلام کنید.

۳_شب ها به اندازه لازم بخوابید واز گعدهای شبانه تا سحرگاهان بپرهیزید تا بتوانید خوب بیندیشید، خوب اوضاع استان را مطالعه کنید،خوب تصمیم بگیرید و درجلسات سرحال وسرزنده به مخاطبان وحضار توجه کنید.

۴ _از جمع کردن خدم وحشم وچرب زبانان و چاپلوسان وسالوسان واهل منفعت ومصلحت شخصی که در استان خوزستان کم نیستند در اطراف خودتان بپرهیزید.

۵_هنگامی که بنده ای از بندگان خدا با شما صحبت میکند ذکر نگویید چون ذکر یعنی صحبت با خدا در آن صورت شما مرتکب دو خطا میشوید ، هم درحال تکلم با خدا به بنده اش گوش می کنید که نوعی بی حرمتی به خداست و اگر توجهتان معطوف به خدا باشد به بنده اش بی محلی کرده اید و دراین صورت هم نارضایتی خدا وهم بنده خدا را باعث شده اید آنوقت خسر الدنیا والآخره خواهید شد .

۶_ جناب استاندار شرف وعزت خدمت به مردم حاشیه ومحروم ودفاع از حق وحقیقت وحقوق مردم را بر هر ذلتی ترجیح دهید و به واصحاب منافع ومصالح ومناصب ومکاسب باج ندهید زیرا یک تار موی کوخ نشینان به همه کاخ نشینان می ارزد.