اعتصاب گسترده کارگران‌ تهران جنوب در ماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: کارگران شرکت تهران‌ جنوب، فعال در پروژه‌ بندرمجیدیه ماهشهر صبح امروز در اعتراض به اخراج گروهیِ همکارانشان توسط کارفرما، دست از کار کشیدند و مقابل درب شرکت تجمع گسترده‌ای شکل دادند‌./ عصرجنوب