تصاحب غیرقانونی خوراک فولاد تربت حیدریه کار دست فولاد خوزستان داد

بنا به گفته ی نماینده تربت حیدریه در مجلس، شرکت فولاد خوزستان محموله 2.5 میلیون تنی متعلق به فولاد تربت حیدریه خراسان را به شرکت فولاد خوزستان منتقل کرده است.

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محسن زنگنه گفته طی نامه ای به سازمان بازرسی خراسان رضوی موضوع فروش خوراک فولاد متعلق به تربت حیدریه را مطرح و خواستار توقف خروج گندله از استان شده است.

وی گفته در این نامه که به تاریخ ۹۹/۱۱/۵ نوشته شده؛به تأخیر در راه اندازی پروژه فولاد که از سال ۸۸ کلنگ زنی شده بود،اشاره شده است همچنین جواز فولاد مزبور که متعلق به بانک ملی بوده، از سال ۹۶ به شرکت فولاد خوزستان واگذار و در حال حاضر ۲/۵ میلیون تن خوراک متعلق به این پروژه به فولاد خوزستان حمل می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این اقدام فولاد خوزستان را غیرقانونی خوانده و گفته اعتراض خود را نسبت به فرآیند خروج خوراک پروژه فولاد متعلق به بانک ملی تربت حیدریه از پهنه خواف به فولاد خوزستان به سازمان بازرسی استان خراسان رضویارائه کرده است.

عضو شورای عالی معادن استان خراسان رضوی نیز در ادامه ضمن تاکید به توقف خروج گندله از استان خراسان، خواستار  الزام شرکت فولاد خوزستان به جبران ضرر و زیان و لزوم سرمایه گذاری و فعال کردن پروژه،شده است.