تدریس معلم دزفولی به کودکان‌ کار افغان‌ + عکس

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  حسن گلچین معلم دزفولی در شرایطی که‌ مدارس به صورت مجازی برگزاری می‌گردد، با حضور در کنار خیابان به کودکان کار افغانی‌ ساکن در دزفول درس می‌دهد.