وضع خوزستان وخیم شد/ کمبود تخت و بازگشت محدودیت ها

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس علوم پزشکی اهواز از افزایش مراجعه به بیمارستان‌ها‌ و احتمال بازگشت همه محدودیت‌های کرونایی خبر داد.

همزمان رئیس شبکه بهداشت ماهشهر از کمبود تخت برای بستری بیماران کرونا‌ خبر داده و هشدار داده یا شرایط موجود مطمئنا با پیک شدیدی مانند پیک تابستان گذشته که تعدادی زیادی از همشهریان را از دست دادیم، مواجه خواهیم شد.