هوشیاری معلم جوان با۹۵ درصد سوختگی در اصفهان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معلم جوان اهوازی با ۹۵ درصد سوختگی بستری در بیمارستان سوانح وسوختگی امام موسی کاظم از وضعیت هوشیاری برخوردار است.

رییس بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم (ع) در اصفهان گفت: این جوان ۳۴ ساله ۳۰ دی درحادثه آتش سوزی کانکس محل اقامت دچار سوختگی و دوم بهمن باتوجه به وخیم بودن وضعیت جسمی برای ادامه درمان به بیمارستان امام موسی کاظم منتقل شد.
سعید کریمی افزود: این مصدوم جوان با سوختگی نوع درجه ۲ و سه در بخش آی سی یو این بیمارستان بستری شده و کادر درمانی در حال ارائه خدمات به این بیمار با وضعیت شدید سوختگی هستند.
در پی آتش سوزی کانکس محل اقامت یک معلم در کانکس در سردشت دزفول در ۳۰ دی سه مصدوم حادثه به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند و یک مصدوم هم به علت وخامت وضع عمومی با رضایت خانواده به بیمارستانی در اصفهان منتقل شد و دو مصدوم دیگر در اهواز بستری هستند.