شکایت محیط زیست کارون از شرکت های نیشکر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اداره حفاظت محیط زیست کارون از سه شرکت کشت و صنعت نیشکر به علت آلودگی هوا در مراجع قضایی اقامه دعوی کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون گفت: این اداره به علت سوزاندن مزارع و آلودگی هوا از شرکت‌های کشت و صنعت دعبل خزاعی، سلمان فارسی و فارابی به دادگستری این شهرستان شکایت کرد.

ظاهری افزود:  آتش زدن مزارع نیشکر موجب تهدید سلامت شهروندان می‌شود.

وی خواستار اجرای تعهدات شرکت‌های مذکور طبق صورتجلسات مصوب و ارائه برنامه جامع و زمان بندی جهت سوق به سمت برداشت سبز و تاکید به حفظ توسعه پایدار در سطح منطقه شد.