نگرانی از کشتار گروهی سگ های بلاصاحب در شوشتر

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شوشتر گفته است اگر قرار است زنده‌گیری سگ‌ها انجام شود باید سریعاً اجرایی شود در غیر این صورت سلامت مردم بر موضوعات دیگر اولویت دارد، با مسئله سلامت نمی‌توان تعارف کرد.

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محمد حسن کجبافی گفته وظایفی که در قبال مصوبات کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب تصمیم‌گیری می‌شود باید اجرایی شوند و آنچه از سوی نهاد‌های ذیربط انجام شده قابل تقدیر است، اما برای نتیجه گرفتن کفایت نمی‌کند و در جلسات متعدد موضوع کنترل سگ‌های بلاصاحب مطرح می‌شود، اما همچنان با این مشکل مواجه هستیم.

او در بخش دیگری از صحبت هایش گفته است اگر قرار است زنده‌گیری سگ‌ها انجام شود باید سریعاً اجرایی شود در غیر این صورت سلامت مردم بر موضوعات دیگر اولویت دارد، با مسئله سلامت نمی‌توان تعارف کرد.

این گفته های معاون سیاسی فرماندار شوشتر نگرانی ها درباره کشتار گروهی سگ های بلاصاحب توسط شهرداری را افزایش داده است.