پدیده ی عجیب سرقت دیوار در خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ویدئوی منتشر شده که نشان می‌دهد سارقین در منطقه آزاد اروند (جاده آبادان به اهواز) دیوار بتنی‌ چند کیلومتری را سرقت کرده اند.

پیشتر نیز گزارشاتی از این گونه‌ سرقت‌ها از دیگر شهرها به عصرجنوب مخابره شده بود.

در‌ دیگر گزارشات رسیده؛ سارقین با روشن‌ کردن آتش‌ در جوار دیوار پروژه‌ بیمارستان ۶۸ تختخوابی ماهشهر در اتوبان ۱۷ شهریور و یا زمین‌های متعلق به دانشگاه آزاد در همان محل، اقدام به تخریب دیوارها و سرقت میلگرد‌ بکار رفته درون آن کرده اند.