انتصاب ۲ مدیرکل جدید در استانداری خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: حکم انتصاب جدید ۲ مدیر کل در استانداری خوزستان از سوی استاندار ابلاغ شد.

غلامرضا شریعتی در حکمی “شهاب رزمی”را به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب کرد.

بر اساس این گزارش رزمی پیش از این مدیرکل  بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی استانداری خوزستان را برعهده داشت.

همچنین در حکمی دیگر ناظم ثبوتی به عنوان مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان معارفه شد.