مصادره‌ی‌ دام‌های عشایر به ظن‌ قاچاق‌ توسط مرزبانی در مرز ایران و عراق

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مصادره‌ی‌ دام‌های عشایر به ظن‌ قاچاق‌ توسط مرزبانی در مرز ایران و عراق

ویدئوی‌ رسیده به عصرجنوب نشان می‌دهد دام‌های‌ عشایر منطقه دهلران در مرز ایران و عراق، به ظن قاچاق‌ توسط مرزبانی مصادره‌ شده است‌.

در این ویدئو، عشایر به زبان عربی درخواست بازپس‌گیری‌ دامهای خود را دارند‌.

ترجمه: رسول عوده زاده – عصرجنوب