“پروانه سهرابی” مدیرعامل فرودگاه آبادان بازداشت شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: برخی منابع از بازداشت پروانه سهرابی مدیر فرودگاه آبادان خبر می‌دهند.

گفته می‌شود این بازداشت به پرونده تخلفات یکی از معاونت های سازمان منطقه آزاد اروند مربوط است

پیشتر نیز دو پیمانکار طرح توسعه این فرودگاه در رابطه با پرونده تخلفات مالی یک مدیر سازمان منطقه آزاد اروند بازداشت شده بودند.

اسمعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز پیشتر بازداشت شده بود.