محکومیت شهردار و رئیس آبفا اهواز به یکسال حبس و دو سال انفصال از خدمت +حکم

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در پی شکایت مرکز بهداشت غرب اهواز و معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان علیه شهرداری و آبفای اهواز در خصوص آبگرفتگی های سال ۹۸ پس از تشکیل پرونده در دادسرا و سپس ارجاع به دادگاه، قاضی مربوطه آقایان شاعری و مریدی را به یکسال حبس تعزیری و دو سال انفصال از خدمت محکوم کرد. همچنین شخصیت حقوقی شهرداری و آبفا به انتشار یک نوبت حکم محکومیت خود از طریق رسانه های محلی محکوم شده اند.

از طرفی شهرداری اهواز و آبفا هر دو ملزم به انتشار عذرخواهی رسمی از مردم شریف اهواز و کارون از طریق نصب بنر در مناطق ۸ گانه اهواز و کارون(به تشخیص قاضی اجرای احکام) شده اند.

این رأی حضوری صادر شده و محکومین ۲۰ روز فرصت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان را دارند.