جزئیات‌ و واقعیت ماجرای ضرب و شتم کارگر شهرداری سربندر به دست سرکارگر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ویدئویی روز گذشته از یک کارگر خدمات شهری شهرداری بندرامام خمینی منتشر شد که بر اثر ضرب شتم‌ از سوی سرکارگر‌ به بیمارستان‌ منتقل شده است.

در این باره خبرنگار عصرجنوب پیگیر ماجرا شد تا جزئیات بیشتری از آنچه که در فضای مجازی منتشر شده است کسب کند.

یک فرد حاضر در ماجرا که تمایلی به افشای نام‌ش‌ نداشت در این باره به خبرنگار عصرجنوب در بندرامام خمینی می‌گوید؛ آقای مقدم کارگر خدمات شهری دوروز پیش برای دریافت مساعده‌ به دفتر پیمانکار خدمات شهری مراجعه کرده که سرکارگر و یا سرپرست مستقیم او از مراجعه کارگر به دفتر پیمانکار ممانعت می‌کند.

در این کش‌ و قوس و ممانعت از سوی آقای کیانی سرکار‌گر‌ واحد خدمات شهری، این دو با یکدیگر‌ به صورت فیزیکی درگیر می‌شوند‌.

این درگیری با وساطت‌ دیگر کارگران‌ به پایان می‌رسد و آقای مقدم کارگر شهرداری که سابقه تشنج داشته‌ در مسیر منزل‌ دچار وضعیت عصبی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود.

گفتنی‌ست‌ کیانی سرکارگر واحد خدمات شهری از محل کار خود تعلیق شده است‌ و کارگر از مرکز درمانی مرخص شده است.

همچنین یک سرپرست مرتبط درپاسخ به خبرنگار عصرجنوب گفته است ابتدای مهرماه‌ کفش و لباس کار به کارگران داده شده است.

انتشار این کلیپ واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی داشته و افکار عمومی ضمن محکوم کردن برخورد با کارگر خواستار برخورد با فرد متخلف شده اند.