شلیک شکارچی پرنده به فعال محیط‌ زیست در دزفول

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: فردی که با سلاح شکاری درحال‌ شکار پرنده در یکی از روستاهای دزفول بود، فعال محیط زیست را مورد هدف قرار داد.

یک فعال محیط زیست در این باره به عصرجنوب‌ گفته است فعال محیط زیست قصد داشته تا شکارچی را از شکار منصرف کند.

رئیس اداره محیط زیست دزفول با تائید این موضوع می‌گوید این فعال محیط زیست هم‌اکنون در بیمارستان بستری است و حال عمومی اش مساعد است.

او گفته اقدامات قضایی ازسوی اداره‌های حفاظت محیط زیست شهرستان و پارک ملی آغاز شده است.