دستگیری ۴ فرد به اتهام تجزیه طلبی در ماهشهر

پایگاه خبری پلیس از دستگیری 4 فرد به اتهام فعالیت های تجزیه طلبانه در ماهشهر خبر داد.

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پایگاه خبری پلیس از دستگیری ۴ فرد به اتهام فعالیت های تجزیه طلبانه در ماهشهر خبر داد.

پایگاه خبری پلیس نوشته است: «افراد دستگیر شده با صدورفراخوان های متعدد در فضای مجازی  جهت تجمع در خصوص سیل اخیر سعی در جذب افراد بیشتری برای عضویت دراین شبکه ها و گروهک‌های  معاند را داشته اند.»

خبرگزاری رسمی پلیس در ادامه آورده است: « افراد دستگیر شده از طریق فضای مجازی  اقدام به تشویش اذهان عمومی و دعوت به تجمعات غیر قانونی ومسلحانه کرده اند»

«تشویش اذهان عمومی، ترغیب و تشویق شهروندان و قشر جوان به تجمع و شورش های مسلحانه» از جمله اتهامات افراد دستگیر شده در خبرگزاری رسمی پلیس اعلام شده است.