مجوز تاسیس شهرستان جدید کرخه به استانداری خوزستان ابلاغ شد

مجوز تاسیس بیست و هشتمین شهرستان خوزستان به استانداری خوزستان ابلاغ شد.

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: وزیر کشور ایجاد شهرستان کرخه را به استاندار خوزستان ابلاغ کرد.

رحمانی فضلی وزیر کشور در ابلاغیه ای به شریعتی استاندار خوزستان با انعکاس مصوبه هیات وزیران، مبنی بر ایجاد شهرستان کرخه به مرکزیت شهر الوان در استان خوزستان دستور داد؛ با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرائی آن اقدام لازم دنبال شود.