پرونده بزرگ دلالی فولاد در اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در حالیکه شرکت فولاد اکسین خوزستان در دهه گذشته در بیشتر سالها زیان ده بوده است و تا سال ۹۷ بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان زیان انباشته و صدها میلیارد بدهی داشته است در دو سال اخیر با تغییر مدیریت این شرکت و فروش مستقیم محصولات سود آن در سال ۹۸ به رقم شگفت آور ۵۱۳ میلیارد تومان رسیده و در سال سال ۹۹ پیش بینی می شود که این رقم به ۲۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

سود شگفت آور فولاد اکسین در دو سال اخیر موجب شده که سهامداران اصلی و سازمان بازرسی مجددا بر روی پرونده فروش های کارمزدی و اعتباری سالهای ۹۲ تا ۹۷ این شرکت را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود چرا این شرکت در سالهای گذشته افت داشته است.