تحلیل هفته پنجم؛ تراکتور سازی تبریز۰ _ ۰ فولاد خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رسول عیودی:

بازی با حملات همه جانبه فولاد در دقایق ابتدایی شروع شد و تیم فولاد با انجام پرس شدید و چرخش توپ از همان دقایق ابتدایی سعی در دیکته کردن تاکتیک خود در زمین داشت و سعی داشتن با رساندن توپ به صابر حردانی حملات زیادی در سمت راست خود و چپ تراکتور سازی انجام دهند در مقابل تیم تراکتور سازی در نیمه زمین خود با تراکم بالا سعی در بستن مسیر حرکت فولاد داشتن که در نیمه اول به خوبی از پس این کار بر آمدن تنها موقعیت خطرناک نیمه اول ارسال احسان حاج صفی از سمت چپ فولاد که به شکل خطرناکی در تیر دو فولاد توسط کولیبالی مدافع تیم به خوبی دفع شد و مانع رسیدن توپ به مهاجم تراکتور و به ثمر رسیدن گل اول دیدار شد ، بازی در نیمه اول در اکثر دقایق نیمه اول در مرکز زمین دنبال شد و خطرات جدی بر روی دو دروازه ایجاد نشد و دو تیم با نتیجه مساوی بدون گل به رختکن رفتن…
در نیمه دوم همانند نیمه اول فولاد با هیجان و سرعت بالا بازی را آغاز کرد و دوباره سعی داشت همان دقایق ابتدایی به تیم تراکتور ضربه بزند اما تمرکز و پوشش خوب تیم تراکتور مانع از این امر شد ، در نیمه دوم نیز حرکت از جناحین در دستور کار تیم فولاد بود و سعی در رسیدن به محوطه جریمه تراکتور بودن که در یک صحنه درخشان مهر موفق به نفوذ و دادن پاس کات بک شد که بازیکنهای فولاد نتوانستن توپ آخر را به گل تبدیل کنند ، تاکتیک قابل توجه فولاد پرس شدید و بازپس گیری توپ در حداقل زمان می باشد و در هنگام تصاحب توپ توسط بازیکنهای تیم تراکتور به سرعت سه نفر از بازیکنهای فولاد خود را به صاحب توپ می رسانند و سعی میکنند در کمترین زمان توپ را بازپس بگیرند اما نکته مهم پس از گرفتن توپ و انتقال از فاز دفاعی به فاز هجومی می باشد که به نظر میرسد به خوبی انجام نمیگیرد و تیم فولاد با اینکه در اکثر زمان بازی صاحب توپ بود ولی برنامه موثری برای رسیدن به گلزنی ندارد و در فاز حمله از خلاقیت کمی برخوردار هستن و تصاحب توپ در اکثر زمان بازی نمی تواند سودی برای تیم فولاد داشته باشد که امید است با تدابیر کادر فنی در فاز حمله نیز شاهد تنوع و ایجاد موقعیت گلزنی در ادامه لیگ باشیم…