اختصاص ۵۰ میلیون یورو دیگر از صندوق توسعه ملی به‌ فاضلاب اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شریعتی استاندار خوزستان می‌گوید امسال معادل ۵٠ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای شبکه فاضلاب اهواز اختصاص پیداکرده است.

او ابراز امیدواری کرده در بودجه سال ١۴٠٠ نیز ۵٠ میلیون یورو دیگر نیز به این منظور اختصاص پیداکند.

شریعتی می‌گوید برای تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز نیز از طریق فاینانس ۴٠ میلیون یورو قطعی شده و حدودا ١۴٠ میلیون یورو طی ٣ سال قرار است برای این پروژه‌ها تامین شود.

به گزارش خبرنگار عصرجنوب، استاندار خوزستان این بودجه را معادل ۵۰ درصد نیاز اعتباری می‌داند که اهواز برای فاضلاب خود نیاز دارد و اضافه می‌کند: اما با طراحی و برنامه ریزی که شده امیدواریم تا ۶۷ درصد مشکل فاضلاب اهواز حل بشود.