۱۴ساعت پس از بارندگی سیل آسا بندرماهشهر در آرامش

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: استان خوزستان در روزهای گذشته درگیر بارندگی های شدید و ممتد بود و در این میان بندرماهشهر با ۱۷۰میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش ها را به خود اختصاص داد در حالی که حتی صنایع پتروشیمی را هم به تعطیلی کشاند.

در شهرهایی که فاقد زیرساخت های مناسب شهری باشند ، این حجم از بارندگی ها منجر به ایجاد بحران و آبگرفتگی های چندین روزه و یا هفتگی خواهد شد. به عنوان مثال، در آذر ماه سال گذشته ، شهر اهواز با حدودا۷۳میلیمتر بارندگی دچار بحران شدید شد و این بحران حدودا ۱۰روز به طول انجامید.

در سال ۹۸ نیز در شهر پلدختر بارندگی های شدید و پراکنده با کمتر از ۱۴۰میلیمتر بارندگی دچار تلفات جانی و خسارت های شدید مالی به مردم شد که ماه ها همه ایران رو به خود درگیر کرد.

در بندرماهشهر به هنگام بارندگی ، حدودا ۷۰درصد آبهای سطحی بخش قدیم بندرماهشهر از خیابان مطهری، سعیدی و ابوذر میگذرد که در سال های گذشته شهرداری با لوله گذاری و احداث کانال های زیرزمینی در این مناطق کمک عمده ای به سرعت دفع آبهای سطحی ماهشهر قدیم نمود اما در نقاط دیگر شهر همچون ناحیه صنعتی آبگرفتگی های شدید ایجاد شد که ساعت ها عملیات دفع آن به طول می انجامد.

البته پایین بود سطح برخی از خانه های قدیمی در برخی نقاط ماهشهر قدیم، باعث نفوذ آب به خانه ها شد و واکنش نیروهای امدادی و جهادی را در پی داشت.

وضعیت در بندرامام و شهرچمران نیز بحرانی گزارش شده است و نیروهای امدادی و جهادی هم اکنون به طرق مختلف مشغول دفع آب های سطحی هستند، در ساعات گذشته نیز استاندار خوزستان با سفر به بندرامام و بسیج امکانات استان به دنبال چاره اندیشی جهت بازگشت به شرایط عادی هستند.