هشدار اداره کل دامپزشکی استان خوزستان/هشدار در خصوص رخداد بیماری کویی هرپس ویروس در ماهیان گرمابی(KHV)

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات OIE مبنی بر بروز بیماری KHV در مزارع آبزیان کشور عراق و احتمال انتقال بیماری به مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان موارد زیر از سوی تمام ذینفعان بایستی رعایت گردد.

۱- جلوگیری از تردد افراد متفرقه به مزارع پرورش ماهی  بعمل آید (بویژه در مزارع صادرات محور این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری گردد).

۲- از ورود هر گونه آبزیان زنده یا صید شده از مبدا کشور عراق جلوگیری بعمل آید.

۳- شرکت در دوره های آموزشی ترویجی در خصوص رعایت اصول امنیتی و زیستی و آشنایی با بیماری KHV

۴- تمام مزارع پرورش ماهی که در امر صادرات به کشور عراق فعال هستند موظف هستند تمام باسکت ها و خودروهای حامل آبزیان صادراتی را در محل درب ورودی شست و شو و ضد عفونی نمایند.

۵- همکاری لازم با اکیپ های عملیاتی بررسی بیماریهای ابزیان اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

۶- در صورت بروز تلفات سریعا به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی گردد.

۷- حد الامکان از برگشت سبدهای ویژه آبزیان صادراتی از کشور عراق به مزارع پروش جلوگیری بعمل آید و درصورت برگشت بایستی در مرز ورودی مورد شستشو و ضدعفونی قرار گیرند

۸- از نقل و انتقال بچه ماهیان زنده بدون مجوز دامپزشکی بین مزارع ماهی استان خوزستان جلوگیری بعمل آید.