برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی در شهرهای خوزستان/ زنگ خطر برای مسئولین استان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش عصرجنوب، از صبح امروز سه شنبه ۲۷ آبانماه ۱۳۹۹، دستکم ۵ تجمع اعتراضی از سوی کارگران، معلمین و کارمندان در شهرهای مختلف خوزستان برگزار شده است.

**بازار خرمشهر

شماری از دستفروشان دراعتراض به عدم تحویل غرفه هایی که پول آن را هم پرداخت کرده اند در بازار امام علی این شهر دست به تجمع زدند.

**نیروگاه رامین

کارکنان واحدهای مختلف نیروگاه رامین، تامین کننده نیمی از برق خوزستان و بخشی از برق کشور در اعتراض به عدم دریافت مزایای شغلی در این شرکت نیروگاهی تجمع کردند.

**نهضت سوادآموزی

گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که پیشتر در شهرهای مختلف خوزستان تجمع کرده بودند، اینبار با تجمع مقابل استانداری خوزستان خواستار تبدیل وضعیت به حق التدریس شدند.

** کشت و صنعت کارون

نیروهای میراب کشت و صنعت کارون در شوشتر مقابل درب وردودی این شرکت تجمع کردند و خواستار تبدیل .ضعیت قرارداری خود شدند.

** آب و فاضلاب روستایی

شماری از کارگران و کارمندان آبفار با تجمع مقابل ساختمان مرکزی این اداره در مرکز استان خوزستان پیگیر مطالبات معوقه شدند.

از ۵ تجمع صورت گرفته؛کارگران آبفا، نیروگاه رامین و نهضت سوادآموزی مدتهاست خواستار تحقق خواسته های خود هستند و دستفروشان خرمشهر و نیروهای میراب کشت و صنعت کارون به تازگی جمع تجمع کنندگان پیوسته اند که این زنگ خطر را برای مسئولین کمیسیون کارگری و استانداری خوزستان بیش از هر زمان دیگر جدی می کند تا پیش از فرسایشی شدن تجمعات، مشکلات کارگری را در اولویت امور خود قرار دهند.