معلم خوزستانی ارثیه پدری را صرف دانش‌آموزان نیازمند کرد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: حسین اسدی معلم خوزستانی مبلغ ۱ میلیارد و ۲۴۰‌میلیون تومان ارثیه ای را که از پدرش به او به ارث رسیده بود را خرج خرید تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند و تهیه چند کانکس برای احداث مدرسه در روستای کرتل بخش الوار گرمسیری اندیمشک کرد. / عصرجنوب