نماینده مجلس: نگران امنیت غذایی در سال آینده هستیم

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث محصولات کشاورزی به یک خود‌کفایی رسیده‌ایم اما به دلیل سوءمدیریتی که اتفاق می‌افتد و عدم حمایت از زیرساخت‌‌هایی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، ما نگران سال آینده هستیم که کشاورزان نتوانند تولید انجام دهند که همین امر امنیت غذایی ما را به خطر خواهد انداخت.

یوسفی با بیان اینکه امروز دچار یک خودتحریمی در داخل هستیم و در بسیاری از موضوعات وضعیت بازارهای‌مان مساعد نیست، گفت: به طور مثال ما امروز در بحث محصولات کشاورزی به یک خودکفایی رسیده‌ایم اما به دلیل سوءمدیریتی که اتفاق می‌افتد و عدم حمایت از زیرساخت‌های که در این حوزه اتفاق نمی‌افتد، ما نگران سال آینده هستیم که کشاورزان سال آینده نتوانند تولید انجام دهند که همین امر امنیت غذایی ما را به خطر خواهد انداخت.