عقرب گزیدگی صدرنشین مسمومیت‌های ناشی از گزیدگی است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:مدیر دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: عقرب گزیدگی بر اساس گزارش آماری سال ۹۸ اولین علت مسمومیت‌های ناشی از گزیدگی است.

ندا محمدسعید مدیر دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: بر اساس گزارش آماری سال ۹۸ مسمومیت ناشی از گزیدگی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان در مجموع یک هزار و ۳۳۰ مورد به ثبت رسیده که ۸۳۰ مورد عقرب گزیدگی، ۳۳۷ مورد سگ گزیدگی، ۸۳ مورد زنبورگزیدگی و ۸۰ مورد مارگزیدگی است.

او در تشریح اقدامات اولیه برای مصدومان ناشی از گزیدگی بیان داشت: هنگام عقرب گزیدگی در ابتدا باید بیمار را آرام کرد و از حرکات بیش از حد او جلوگیری نمود، سپس عضو محل گزیدگی را بی حرکت و همسطح یا پایین‌تر از سطح قلب نگهداشت.

محمد سعید تصریح کرد: بستن یک نوار محکم و پهن، چند انگشت بالاتر از محل گزیدگی به ویژه اگر محل گزیدگی در دست‌ها یا پا‌ها باشد، بستن نوار نباید آنقدر سفت باشد که جریان خون اندام را مختل کند، همچنین برای مارگزیدگی باید از سرد کردن عضو با آب سرد یا یخ و از روش‌های سنتی مثل بردیدن و مکیدن محل گزیدگی خودداری شود و هر چه سریعتر فرد مارگزیده را به اورژانس بیمارستان انتقال داده و زمان را با تلاش برای کشتن و یا گرفتن مار از دست ندهید.

مدیر دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: نگهداری حیوانات خانگی باعث تجمع بیشتر حشرات و همچنین بروز بیماری‌های مشترک میان حیوان و انسان خواهد شد، به همین منظور نگهداری حیوانات در محل زندگی انسان توصیه نمی‌شود.