عبدالواحد عبادی: تحریف کنندگان نام “بندرمعشور” کوتوله‌های بیسواد هستند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: درپی تحریف و جعلی خواندن نام “بندرمعشور”‌ توسط جریان شیپورچیان‌ دستگاه اختلاف و اتهام در خوزستان، دکتر عبدالواحد عبادی فعال سیاسی اجتماعی و از اساتید رشته تاریخ در دانشگاه یادداشتی به عصرجنوب ارسال کرد؛

عبدالواحد عبادی:

معشور نام آشنای بندر تاریخی ومهم خوزستان است که از گذشته های بسیار دور بر گنبد خلیج فارس بناگردیده، نقش مهمی در تجارت دریای شهرهای پس کرانه با سرزمین های دوردست سواحل دریاها ایفا کرده ونام آن در دورترین شهرهای بندری جهان وبخصوص سواحل آفریقا ،هند وکشورهای حوزه ی خلیج فارس وبصره شُهره است.

گزارش ابن بطوطه در قرن هشتم هجری وذکر نام “ماچول” حکایت از رونق این بندر ونقش تجاری برجسته آن درگذشته دارد. علاوه براین ابن بطوطه از سکونت قبایل مختلف در شهر واطراف آن یاد می کند. پس از ابن بطوطه جسته وگریخته مورخان مختلف از این بندر تاریخی یاد کرده اند.

بعضی سفر نامه نویسان وگزارش نامه نویسان همچون محمد ابراهیم نادری کازرونی در دوره قاجاریه از نام *معشور* برای این شهر یاد کرده اند.

کتابچه مربوط به تاریخ تحولات بنی کعب نیز به این مهم اشاره کرده است.

اسامی مردان وزنان و اصطلاحات وضرب المثل های رایج در بین بومیان  همه از زندگی مسالمت آمیز اقوام مختلف در کنار هم در این بندر تاریخی حکایت دارد که همه ازنام تاریخی معشور با شور وشوق و اشتیاق یاد می کنند و حکایت از زندگی اقوام و قبایل با گویش های مختلف دارد که سالیان سال با مسالمت واحترام روزگار گذرانده باهم وصلت داشته در شادی وعزا شریک بوده اند.

جالب است بدانیم تاریخ هیچ گونه تنش خشونت آمیز قومی در بین  ساکنان آرام وبافرهنگ واصیل این بندر ثبت نکرده است و در اشعار عربی وفارسی وبندری نام معشور حضوری برجسته داشته ودارد.

لذا به نظر می آید با توجه پررنگ شدن همزیستی مسالمت آمیز قومی در بندر معشور بعضی کوتوله های بیسواد که تامین منافع خود را در تفرقه و اختلاف مردم بندرماهشهر می بینند ویا از این وحدت مردم  احساس خطر کرده در آستانه مشارکت‌های مردمی پیش رو خواهان ایجاد تفرقه هستند تا از آب گل آلود ماهی های خود را صید نمایند.

خوشبختانه فرهیختگان ماهشهری از اقوام مختلف به خوبی وبا درک عمیق از این نقشه شوم تفرقه افکنانه عکس العمل نشان داده نقشه کوتوله های بیسواد را نقش برآب ساختند.

حال انتظار می رود مسئولان قضایی وامنیتی  این فتنه انگیزان راشناسایی و اقدامات لازم را انجام دهند.