ابهام در نحوه نظارت بر انتخابات نمایندگان کارگری/از ادعای دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان تا سکوت اداره کل کار

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، نحوه نظارت بر انتخابات نمایندگان کارگری را مشخص نماید.
به گزارش عصر جنوب، چندی پیش دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان، گفته بود: “برگزاری انتخابات نمایندگان کارگری و صدور اعتبارنامه‌ی آنان، به عهده وزارت کار و سازمان کارگری و کارفرمایی بوده که این وظیفه به ادارات کل کار در استان‌ها تنفیذ گردیده است و هرگونه اقدام و مداخله واحد کار و اشتغال مناطق ویژه اقتصادی ، غیرقانونی و تخلف تلقی می‌شود و صدور اعتبارنامه توسط آن‌ها فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.”

در همین رابطه روابط عمومی پتروشیمی اروند با صدور پاسخی این انتخابات را با نظارت اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام نمود و بر وجاهت قانونی آن تأکید کرده بود.

ولی از آنجائی که درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، ادارات کار مناطق ویژه و آزاد را بر اساس قانون فاقد اختیار دخالت و تأیید این انتخابات می‌داند و معتقد است که تنها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صلاحیت تائید و نظارت بر انتخابات نمایندگان کارگری را دارد که این اختیار به ادارات کل کار استان‌ها تنفیذ شده است، جای ابهام تا اعلام نظر نهایی اداره کل کار استان خوزستان، وجود دارد.

با توجه به در پیش بودن انتخاباتی مشابه در دو منطقه‌ی ویژه بندر امام خمینی و پتروشیمی، لازم است که مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان به این مسئله ورود کرده و مشخص نماید که آیا ادارات کار این مناطق مجاز به نظارت و تائید این انتخابات هستند یا خیر؟