استانداری خوزستان در کدام شاخص ها رتبه آخر کشور شد؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  بعد از انتشار خبر کسب رتبه ۳۱ استانداری خوزستان درمیان ۳۱ استانداری کشور شاید برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که این رتبه بندی طبق کدام شاخص های عمومی و اختصاصی صورت گرفته است.

این شاخص ها که به تصویب هیات وزیران رسیده و معیار ارزیابی دستگاه های اجرایی کشور محسوب می شود بدین شرح است:

۱-  محور ارتقاء امنیت پایدار داخلی
الف) عمران، انسداد و کنترل مرز
ب) آمایش اتباع خارجی قانونی(پایش جمعیت)
ج) اجرای طرح ها و دستورالعمل های امنیتی
د) نگهداری و طرد اتباع خارجی غیرقانونی

۲- محور توسعه مشارکت و نشاط سیاسی:
الف) رفع ابهامات محدوده های تقسیمات درون و برون استانی
ب) الکترونیک کردن انتخابات
ج) نسبت تعداد شعب اخذ رأی به واجدین شرایط شرکت در انتخابات(هر هزار نفر یک شعبه)
د) نسبت تعداد صندوق های تأیید شده به کل صندوق ها

۳- محور هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی:
الف) تهیه سند برنامه کاهش آسیب های اجتماعی کشور
ب) طراحی مدل مدیریت اجتماعی به منظور مداخله در مسائل اجتماعی
ج) نظارت بر اجرای طرح ساماندهی متکدیان
د) نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد

۴- محور توسعه شهری و روستایی:
الف) افزایش سهم حمل و نقل عمومی درون شهری
ب) هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل
ج) متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی
د) متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی
ه) افزایش میزان بازیافت مواد و انرژی/ بهبود مکانیزاسیون پسماند
و) نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات آتش نشانی
ز) بازآفرینی شهری پایدار
ح) تجهیز پایگاه آتش نشانی

۵- محور مدیریت بحران:
الف) پیگیری احداث و تکمیل پایگاه های چند منظوره بحران
ب) پیگیری و ارزیابی مقاوم سازی مدارس و بافت فرسوده روستایی
ج) توانمندسازی و آموزش سازمان های مردم نهاد و داوطلب مردمی اجرای دوره های آموزشی

۶- محور هماهنگی امور اقتصادی:
الف) نسبت واحدهای تولیدی راکد فعال شده به کل واحدهای راکد
ب) افزایش درآمد پایدار بازارچه های مرزی

۷- محور زنان و خانواده:
الف) اجرای برنامه های مرتبط با بهبود وضعیت حقوق کودکان و ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و نشاط زنان

۸- ثبت هویت ایرانیان:
الف) ثبت بهنگام ولادت
ب) ثبت بهنگام وفات
ج) خدمات کارت هوشمند
د) صدور شناسنامه