آتش سوزی در ارتفاعات زاگرس اینبار به جان کوه بیلوا ایذه (شرق خوزستان) افتاد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: آتش سوزی در ارتفاعات زاگرس اینبار به جان کوه بیلوا ایذه (شرق خوزستان) افتاد

این منطقه به دلیل سخت‌گذر بودن نیازمند امداد هوایی است./