تبدیل خیابان‌های اهواز به زباله‌دانی‌ درپی اعتصاب پاکبانان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: درپی اعتصاب پاکبانان و کارگران شهرداری اهواز، برای چندمین روز متوالی زباله‌های‌ خانگی در خیابان‌های اهواز انباشت شده‌اند و موجی از نگرانی را در میان شهروندان به وجود آورده است‌.

شهرداری با گذشت چند روز، هنوز هیچ اطلاعیه‌ای خطاب به شهروندان اهوازی صادر نکرده است./ عصرجنوب