فقط ٢٠ درصد مردم خوزستان ماسک میزنند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در برخی محلات و نواحی کمتر از ۲۰ درصد مردم ماسک میزنند و به این فکر میکنم بیمارانی که قطعاً اضافه خواهند شد را کجا باید جا بدهیم.

فرهاد ابول‌نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پیامی اینستاگرامی نوشت:

متاسفانه دوباره به روزهای سنگین پیک بازگشته‌ایم و تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاه افزایش یافته که با تکمیل ظرفیت آنها، بایستی از کمک سایر بیمارستان‌ها استفاده کنیم.

هر لحظه به تعداد مبتلایان و بستری‌ها اضافه می‌شود.

وقتی گزارش‌ها را میشنوم در برخی محلات و نواحی کمتر از ۲۰ درصد مردم ماسک میزنند به این فکر میکنم بیمارانی که قطعاً اضافه خواهند شد را کجا باید جا بدهیم.