رئیس مجمع: بومی‌گزینی خط قرمز نمایندگان خوزستان است/ انتصابات سازمان تامین اجتماعی زیر تیغ نمایندگان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: حسینی رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در جلسه با متخصصین صنعت نفت، گاز، پتروشیمی: بومی گزینی در استخدام ها اولویت ما در استان خوزستان است. خط قرمز ما استفاده از مدیران غیر بومی در لایه های مختلف مدیریتی می باشد.
🔸 این نشست‌ تخصصی و تاکید رئیس مجمع نمایندگان خوزستان پس از آن رخ داده که هلدینگ تاپیکو از زیرمجموعه‌های شستا و سازمان تامین اجتماعی بدون هماهنگی نمایندگان خوزستان دست به انتصابات از جریانات نزدیک به مدیران مرکز نشین زده است./ عصرجنوب