سرپرست مرکز بهداشت خوزستان، عواقب بازگشایی مدارس را “دهشتناک”خواند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: علوی سرپرست مرکز بهداشت خوزستان نسبت به تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی گفت: پیش بینی عواقب آن دهشتناک است.

وی در یادداشت خود تاکید کرده است: مدارس و دانشگاهها اولین مکانهایی هستند که در یک پاندمی یا اپیدمی فراگیر که انتقال فرد به فرد تنفسی دارد تعطیل میشوند وآخرین مکانی هستند که باز گشایی می‌شوند.

او توصیه کرده است آموزش وپرورش سال تحصیلی جدید را بصورت غیر حضوری واز طریق مجازی آغاز کند.

در این یادداشت در آستانه بازگشایی مدارس؛ علوی بازگشایی مدارس بصورت حضوری را خطایی پر عارضه دانسته که پیش بینی عواقب آن دهشتناک خواهد بود.