هشدار شبکه بهداشت؛ خطر شیوع بیماری‌های پوستی و “وبا” در کوی سیاحی اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:سرپرست مرکز بهداشت غرب اهواز در خصوص شیوع بیماری های پوستی و وبا در منطقه کوی سیاحی اهواز هشدار داد.
وی می‌گوید: فاضلاب منطقه کوی سیاحی در یک کانال جمع می‌شود که محل بازی کودکان، خنک کردن گاومیش‌ها و شرب دام‌ها است. بارها در مورد معضلات فاضلاب کوی سیاحی با استانداری، دادگستری، آبفا و… مکاتبه کردیم.
وی هشدار می‌دهد اکنون در پیک بیماری التور هستیم و ادامه این روند خطر بیماری‌های پوستی و وبا را تشدید می‌کند./ عصرجنوب