خبرنگار عصرجنوب در ماهشهر دستگیر شد‌

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یک خانواده ماهشهری‌ پش‌ از اجبار توسط صاحب‌خانه ، وسایل خود را در پیاده رو حراست دانشگاه انباشت کردند‌.

پس از تجمع افراد، با کلانتری تماس گرفته شد که مامورین پس از حضور در محل خبرنگار حاضر را دستگیر و محل را ترک کرده‌اند!

 

تکمیلی/ اسماعیل طرفی مدیرمسئول عصرجنوب طی نامه ای خواستار آزادی مرتضی جعفری خبرنگار این شبکه خبری در ماهشهر شد.

 

تکمیلی ۲

خبرنگار عصرجنوب ‌پس از حضور قاضی کشیک و اخذ تعهد کتبی از بازداشت، آزاد شد.

مرتضی جعفری عصر امروز و حین‌ تهیه گزارش بازداشت شده بود.