انحلال شورای یک شهر در خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان:
🔸 اعضای شورای شهر بستان به دلیل اختلاف نظری که با یکدیگر داشتند از حضور در جلسات امتناع می‌کردند و پس از پیشنهاد فرمانداری این شهرستان، شورای این شهر منحل شده است./ عصرجنوب