خروج ۶ بیمارستان خوزستان از چرخه پذیرش بیماران کرونا

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: دستور داده ایم در سومین بیمارستان اهواز نیز بیمار جدید مبتلا به کرونا بستری نشود تا بیماران ترخیص شوند و به دیگر بیماران ارائه خدمت کنیم؛ دو بیمارستان دیگر در بهبهان و ماهشهر نیز از چرخه بیماران مبتلا به کرونا تخلیه شده اند.

دکتر فرهاد ابول نژادیان اظهار کرد: اکنون تقریبا ۶۲ درصد مردم از ماسک استفاده می کنند و امیدواریم ماسک زدن رو به افزایش باشد و همکاری مردم ادامه یابد.

وی افزود: دستور داده ایم در سومین بیمارستان اهواز نیز بیمار جدید مبتلا به کرونا بستری نشود تا بیماران ترخیص شوند و به دیگر بیماران ارائه خدمت کنیم؛ دو بیمارستان دیگر در بهبهان و ماهشهر نیز از چرخه بیماران مبتلا به کرونا تخلیه شده اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: پلاسمادرمانی یک طرح تحقیقاتی برای درمان بیماران مبتلا به کرونا است که در حال انجام است و نتایج خوبی داشته است. در این راستا روز شنبه با رئیس سازمان انتقال خون و معاون درمان دانشگاه جلسه ای برگزار شد. پلاسمادرمانی در اهواز و آبادان آغاز شده بود و به زودی در دزفول نیز آغاز می شود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: کادر درمان خسته شده اند و مهمترین مشوق برای کادر درمان بیمارستان هایی که از چرخه کرونا خارج می شوند، دادن مرخصی به پرسنل است. اکنون بهترین فرصت است که اگر بخشی از هر بیمارستان از چرخه کرونا خارج شد، به پرسنل مرخصی بدهیم تا استراحت کنند و مجددا به مردم خدمت کنند.