برگزاری مجمع عمومی سالانه پتروشیمی امیرکبیر/ارائه آمار بالاترین نرخ تولید محصولات به اعضای مجمع

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر به تاریخ ۲۵ تیرماه سال جاری با حضور سهامدارن حقیقی و حقوقی در محل دفتر مرکزی تهران برگزار شد و صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ به تصویب مجمع رسید.به بهانه برگزاری این مجمع مروری بر عملکرد شرکت پتروشیمی امیرکبیر خواهیم داشت که گزارش آن در جلسه مجمع ارائه شد.

 

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر،این شرکت در سال ۹۸ دستاوردهای مهمی را در عرصه تولید انواع محصولات شرکت به ویژه پلی اتیلن،فروش داخلی و صادراتی داشته است که در نوع خود هرکدام به ثبت رکودهای جدید از زمان آغاز به کار شرکت پتروشیمی امیرکبیر منجر شده است.

خوراک

شرکت امیرکبیر موفق شد تا ۸۷ درصد پوشش بودجه و ۸۸ درصد پوشش طراحی دریافت خوراک مایع را محقق کند. همچنین در بخش خوراک اتیلن،۲۰۲ درصد پوشش بودجه و ۱۴۸ درصد پوشش دریافت خوارک اتیلن را محقق کرده است.

ثبت رکورد تولید محصولات پلیمیری

این شرکت در بخش تولیدات محصولات پلی میری،در سال ۹۸ توانست ۲۲ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش تولید داشته باشد که این میزان تولید بالاترین رکورد از زمان شروع به کار شرکت محسوب می شود.

ثبت رکورد تولید پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سبک

در تولید پلی اتیلن سنگین،۹۵ درصد ظرفیت اسمی برای اولین بار در سال ۹۸ محقق شد. همچنین ۳۲ درصد افزایش محصول پلی اتیلن سنگین نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحقق یافته است.شرکت امیرکبیر همچنین توانست تا بالاترین رکورد تولید محصول پلی اتیلن سنگین در مدت مشابه طی سنوات گذشته همانند سال ۸۹ را به ثبت برساند.

در تولید پلی اتلین سبک خطی،امیرکبیر توانست،۹۳ درصد ظرفیت اسمی را برای اولین بار محقق کند و بالاترین رکورد تولید این محصول از سال ۹۵ به این سو را به خود اختصاص دهد.همچنین در تولید پلی اتیلن سبک،۷۲ درصد ظرفیت امیرکبیر در سال ۹۸ رکورد کمترین ساعات تعطیلی را به رغم حوادثی که در منطقه بندرماهشهر،مثل اعتراضات آبان و شیوع کرونا،به وقوع پیوست،به خود اختصاص داده است.طراحی برای اولین بار محقق شده و بالاترین رکورد تولید در سنوات گذشته به ثبت رسیده است.

این گزارش در روزهای آینده تکمیل می شود..