خانواده اسدبیگی‌ در معرض اتهام امنیتی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: حیدری‌ نماینده خوزستان در‌ مجلس‌خبرگان در رابطه با اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش گفت: اعتصاب و اعتراض ضمن رعایت قانون، حق قانونی و شرعی کارگران نیشکر هفت‌تپه است تا صدای خود را به گوش مسئولین برسانند.

وی افزود: با پدر مدیر این شرکت، آقای اسد بیگی صحبت کردم که این کارتان بسیار اشتباه است، در حال حاضر اتهام پسر شما سوء استفاده اقتصادی است ولی با ندادن حقوق کارگران، خودتان را متهم امنیتی و سیاسی در مقابل نظام جلوه می دهید، فکر نکنید با ندادن حقوق و راه انداختن اعتصابات و ایجادنا امنی در منطقه، مشکل شما حل و از رسیدگی به پرونده اتهام پسرتان صرف نظر شود./ عصرجنوب